Audit de conformitate

GĂSIM CELE MAI BUNE SOLUȚII ÎN URMA AUDITULUI DE CONFORMITATE

 

Prioritatea noastra este îmbunătățirea continuă a afacerii dumneavoastră și de aceea vă sprijinim pe tot parcursul colaborării.

Prin efectuarea auditului de securitate și sănătate în muncă, evaluăm și stabilim acțiunile corective necesare pentru eliminarea neconformităților și, cel mai important, identificăm căile de îmbunătățire a sistemului de management în securitate şi sănătate în muncă.

 

 

Ce vă oferim?

AUDIT DE CONFORMITATE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

În cadrul auditului se verifică respectarea cerințelor din punct de vedere legistlativ pentru:

  • Locurile de muncă;
  • Mediul de muncă;
  • Semnalizarea de securitate si sanatate in munca;
  • Utilizarea echipamentelor IT;
  • Manipularea manuală a maselor;
  • Echipamentele de muncă
  • Echipamentele individuale de protecţie;
  • Supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
  • Protecţia maternităţii.

De asemenea, verificăm dacă angajații dvs. cunosc și aplică într-o formă corectă atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.