Cercetare accidente de munca

Vă punem la dispoziție personal cu o vastă experiență în cercetarea evenimentelor

Vă asigurăm o echipă de specialiști care stabilesc împrejurările şi cauzele care au condus la producerea evenimentului, precum și cea a reglementărilor legale încălcate, răspunderile şi măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor evenimente similare.

 

Ce vă oferim?

GARANȚIA CALITĂȚII ȘI EFICIENȚEI SERVICIILOR PRESTATE

 

 • Întocmim și trasmitem formularul de comunicare către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Întocmim nota de constatare de la fața locului;
 • Efectuăm schițe și fotografii referitoare la eveniment;
 • Obținem declarațiile tuturor părților implicate;
 • Obținem copii ale tuturor documentelor necesare în procesul de cercetare;
 • Întocmim procesul verbal de cercetare;
 • Întocmim FIAM;
 • Întocmim anexa FIAM, la reluarea activității;
 • Depunem dosarul finalizat la Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Depunem documentele avizate la instituțiile abilitate;
 • Urmărim și oferim suport în vederea realizării măsurilor dispuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă.