Certificări

Certificări

AC&CA Consulting Services este certificată de Societatea Română Pentru Asigurarea Calităţii – SRAC şi de The International Certification Network – IQNet pentru prestări servicii de consultanţă în domeniile: sănătate şi securitate în muncă, resurse umane - salarizare si realizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor în domeniile securitate şi sănătate în muncă şi resurse umane, conform condiţiilor din standardele:

  • SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii;
  • SR EN ISO 14001: 2015 (ISO 14001 : 2015) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu;
  • SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
  • SR EN ISO / IEC 27001:2018 (EN ISO / IEC 27001:2017) implementarea şi menţinerea unui sistem de management al securității informațiilor;