Certificări

Certificări

AC&CA Consulting Services este certificată de Societatea Română Pentru Asigurarea Calităţii – SRAC şi de The International Certification Network – IQNet pentru prestări servicii de consultanţă în domeniile: sănătate şi securitate în muncă, resurse umane - salarizare si realizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor în domeniile securitate şi sănătate în muncă şi resurse umane, conform condiţiilor din standardele:

  • ISO 9001: 2008 privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii în baza certificatului numărul 4342;
  • SR EN ISO 14001: 2005 (ISO 14001 : 2004) privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management de mediu în baza certificatului numărul 2712;
  • OHSAS 18001 : 2007 privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în baza certificatului numărul 1750;
  • ISO / IEC 27001:2005 implementarea şi menţinerea unui sistem de management al securității informațiilor;