Consultanta RSVTI

Oferim servicii de consultanta tehnica specializata in domeniul ISCIR, inca din faza de proiectare pana la autorizarea finala a echipamentului / instalatiei, in conformitate cu prevederile legislative in vigoare din domeniul reglementat de catre ISCIR.

 

In cazul in care detineti sau utilizati instalatii / echipamente care se afla sub incidenta ISCIR, aveti obligatia sa asigurati conform legislatiei in vigoare, Operator RSVTI (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor).

In concordanta cu legislatia aplicabila domeniului reglementat de ISCIR, va punem la dispozitie toate serviciile specifice acestui domeniu, printr-o echipa de 20 operatori RSVTI cu o vasta experienta in domeniu, acoperind astfel toată gama de servicii ISCIR de care aveți nevoie.

 

1. Instruire si autorizare personal / lucrator

1.1. Instruire si autorizare personal deservent :

Oferim suportul necesar pentru autorizarea personalului deservent de echipamente/instalatii, precum si instruirea anuala a acestuia, conform cu legislatia in vigoare din domeniul reglementat de catre ISCIR, pentru: 

 • Stivuitorist; 

 • Fochist;

 • Laborant operator centrale termice; 

 • Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane;  

 • Macaragiu; 

 • Mecanic-trolist

 • Operator umplere recipiente GPL; 

 • Îmbuteliator fluide sub presiune; 

 • Liftier.

 

1.2. Instruirea si autorizarea personalului auxiliar de deservire:

Intocmim documentele si sustinem instruirea in domeniul reglementat de catre ISCIR, cu privire la autorizarea interna a personalului auxiliar de deservire care utilizeaza echipamente / instalatii, pentru:

 • Manevrant pentru mecanisme de ridicat, inclusiv pentru transpalete manuale;

 • Legător de sarcină pentru macarale; 

 • Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală; 

 • Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală; 

 • Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile;

 • Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule; 

 • Manevrant pentru ascensoare cu schip; 

 • Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din şantierele de construcţii; 

 • Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru materiale; 

 • Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu; 

 • Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii;

 

2. Supravegherea si autorizarea echipamente / instalatii:

2.1. Supravegherea si autorizarea echipamentelor si instalatiilor de ridicat si transport marfa:

 • consultanta tehnica pentru intocmirea documentatiei in vederea autorizarii de catre ISCIR;

 • intocmirea comenzilor de verificare tehnica, catre CNCIR;

 • participarea la verificarile efectuate de reprezentantii CNCIR in vederea autorizarii echipamentelor;

 • autorizarea interna a echipamentelor, conform prescriptiilor tehnice;

 • elaborarea documentatiei de casare sau scoatere din functionare;

 • elaborarea si verificarea registrelor de mentenanta;

 • consultanta in vederea emiterii documentatiei de reautorizare a echipamentelor de ridicat ;

 

2.2. Supravegherea si autorizarea recipientelor si instalatiilor sub presiune:

 • consultanta tehnica in vederea intocmirii documentatiei in vederea autorizarii de catre ISCIR ;

 • intocmirea comenzilor de verificare tehnica catre CNCIR ;

 • participarea la verificarile efectuate de reprezentantii CNCIR in vederea autorizarii recipientelor / instalatiilor ;

 • autorizarea interna a recipientilor / instalatiilor, conform cu prescriptiile tehnice;

 • elaborarea documentatiei de casare sau scoatere din functionare ;

 • elaborarea si verificarea registrelor de mentenanta ;

 • consultanta in vederea emiterii documentatiei de reautorizare a echipamentelor de ridicat ;

 

3. Intocmire centralizator instalatii / echipamente

Mentinem o situatie centralizata si actualizata cu toate instalatiile / echipamentele pe care le detineti / utilizati;

In vederea gestionarii echipamentelor si instalatiilor din domeniul reglementat de catre ISCIR, punem la dispozitia dumneavoastra un centralizator al acestora, unde vor exista informatii actualizate cu privire la:

 • informatii de identificare a echipamentelui / instalatiei, cum ar fii: Producator, Model, Tip echipament / instalatie etc. ;

 • datele tehnice ale echipamentului ;

 • data scadenta a ultimului proces verbal de revizie, intocmit de o firma autorizata ;

 • data scadenta a verificarii tehnice in utilizare emise de CNCIR sau dupa caz de catre operatorul RSVTI, conform legisltaiti in viguare in domeniul reglementat de catre ISCIR;

 • statusul comenzilor in cazul echipamentelor a carei verificare tehnica in utlizare se face de catre CNCIR ;

 • existenta documentatiei necesare, in vederea emiterii verificarii tehnice in utilizare : carte tehnica, carte ISCIR unde situatia o impune, registru de mentenanta, certificat de conformitate.

 

4. Intocmire si transmitere documente specifice

4.1. Intocmirea documentatiei de luare sau scoatere din evidenta ISCIR respectiv CNCIR, a echipamentelor / instalatiilor pe care le detineti / utilizati:

In cazul in care detineti / utilizati echipamente / instalatii ce intra sub incidenta autorizarii functionarii de catre ISCIR, sunteti obligati sa le luati in evidenta ISCIR si repesctiv CNCIR.

In aceasta situatie, va punem la dispozitie urmatoarele documentele necesare luarii sau scoaterii din evidenta ISCIR si repectiv CNCIR si facilitam depunerea acestora, dupa cum urmeaza:

 • decizie interna de numire a operatorului RSVTI, de catre societatea Dumneavoastra ;

 • decizie interna de alocare a operatorului / ilor RSVTI, de catre AC & CA Consulting Services S.R.L. ;

 • copie autorizatie operator / ri RSVTI persoana fizica, alocati societatii Dumneavoastra ;

 • copie autorizatie operator RSVTI persoana juridica ( AC & CA Consulting Services S.R.L. );

 • copie contract prestarii servicii in domeniul reglementat de catre ISCIR ;

 • centralizator echipamente / instalatii ce urmeaza a fii luate / scoase in evidenta ISCIR, respectiv CNCIR ;

 • adrese de inaintare catre ISCIR respectiv CNCIR.

 

4.2. Intocmirea documentatiei de luare sau scoatere din evidenta ISCIR respectiv CNCIR, a operatorului economic.

In stituatia in care, societatea dumneavoastra pune la dispozitie catre terti, personal calificat si instruit pentru manevrarea / supravegherea echipamentelor / instalatiilor ce se supun legislatiei din domeniul reglementat de catre ISCIR, este necesar sa aveti un operator RSVTI.

Pentru aceasta speta, va oferim consultanta in vederea redactarii clauzelor contractuale, de punere la dispozitie forta de munca calificata, astfel incat sa respectam legislatia din domeniul reglementat de catre ISCIR, si in acelasi timp intocmim documentatia de luare / scoatere din evidenta ISCIR repectiv CNCIR, a operatorului RSVTI responsabil cu instruirea lucratorilor dumneavoastra, dupa cum urmeaza:

 • consultanta in stabilirea concreta a clauzelor si formularilor contractuale, conform cu legislatia din domeniul reglementat de catre ISCIR ;

 • decizie interna de numire a operatorului RSVTI, de catre societatea dumneavoastra ;

 • decizie interna de alocare a operatorului / ilor RSVTI, de catre AC & CA Consulting Services S.R.L. ;

 • copie autorizatie operator / ri RSVTI persoana fizica, alocati societatii Dumneavoastra ;

 • copie autorizatie operator RSVTI persoana juridica ( AC & CA Consulting Services S.R.L. );

 • copie contract prestarii servicii in domeniul reglementat de catre ISCIR ;

 • adrese de inaintare catre ISCIR respectiv CNCIR.

 

5. Participare si sustinere in caz de control tematic

Punem la dispozitie un operator RSVTI, in situatia unui control tematic sau a unei verificari a echipamentelor / instalatiilor efectuat de catre Inspectorii din cadrul ISCIR, sau dupa caz a personalului din cadrul CNCIR, precum si consultanta ulterioara in vederea remedierii celor constatate daca este cazul.