Consultanta SU

Propunem cadrul organizatoric

 • stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor; 
 • organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă; 
 • analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor; 
 • realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment; 
 • asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor; 
 • planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu; 
 • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea; 
 • reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii; 

 

Întocmim planul de evacuare

 • În baza schiței aferente fiecarei locații și a informațiilor preluate din teren, întocmim planul de evacuare
 • Evidențiem pe plan toate sistemele de alarmare și stingere a incendiilor (ex: butoane de alarmare, stingătoare, hidranți etc.)
 • Indicăm pe plan cele mai rapide căi de evacuare în caz de urgență

 

Elaborăm documentația specifică

 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 
 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor
 • planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 
 • elaborarea programelor de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor; 
 • asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. 

 

Asigurăm prezența la controale

 • Asigurăm prezența unui reprezentant la toate controalele efectuate de reprezentanții ISU;
 • Urmărim și oferim suportul necesar pentru realizarea măsurilor
 • Ne asigurăm că se transmite răspunsul către ISU în termenul menționat în procesul verbal de control

 

Participăm la exercițiile de evacuare

 • În funcție de clădire, participăm sau organizăm exercițiile de evacuare
 • În cadrul exercițiilor, ne asigurăm că toate sistemele de urgență sunt funcționale
 • Întocmim raportul privind exercițiul de evacuare și raportăm orice deficiență constatată
 • Efectuăm poze pe toată durata exercițiului de evacuare