Coordonare santiere temporare si mobile

NE OCUPĂM DE COORDONAREA ÎN MATERIE DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PE ȘANTIER

Vă ajutăm cu întocmirea și actualizarea documentelor necesare pentru organizarea activității șantierelor temporare și mobile, respectând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 300/2006.

 

 

Ce vă oferim?

SUPORT ȘI CONSULTANȚĂ PENTRU RESPECTAREA NORMELOR DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE PE ȘANTIER

  • Elaborăm pentru dumneavoastră planul general de sănătate și securitate în muncă al șantierului;
  • Vă oferim suport de la bun început prin avizarea planurilor proprii de sănătate și securitate în muncă ale contractorilor si/sau subcontractorilor;
  • Ne ocupăm de coordonarea de sănătate şi securitate în muncă, atat in faza de proiectare cat si  in faza de executie a lucrarilor;
  • Ne asigurăm că activitatea se desfășoară corespunzător, organizând şedinţe de instruire cu reprezentanţii antreprenorilor şi/ sau subantreprenorilor;
  • Vă promitem transparență absolută prin elaborarea de rapoarte periodice referitoare la abaterile constatate.

 

ASISTENȚĂ SPECIALIZATĂ PENTRU ȘANTIERE

  • Vă asigurăm menținerea la zi a Registrului de Coordonare, prin: elaborare, completare și păstrare;
  • Vă asigurăm asistență în cazul producerii unor evenimente şi/sau avarii tehnice, precum și cu ocazia controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă.;
  • Vă asigurăm supravegherea modului de respectare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă prin efectuarea inspecțiilor periodice.