Cursuri Inspector în domeniul S.S.M.

Când se organizează cursul?

 • Cursurile se organizează la înscrierea unui număr minim de 10 participanți;

 

Care este durata și forma cursului?

 • Durata cursului este de 4 săptămâni și va avea un total de 80 de ore: 50 ore teorie și 30 ore practică.

 

Care sunt documentele necesare pentru înscriere?

 • copie certificat de naștere;
 • copie carte de identitate;
 • copie certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • copie diploma de studii.

 

Care sunt condițiile de participare ?

 • studii în învățământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;

 

Ce oferim?

 • prestăm servicii de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;
 • asigurăm resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfășurării activităţii de formare profesională;
 • asigurăm finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;
 • organizăm examenul final de absolvire şi, în cazul promovării acestuia, eliberăm beneficiarului o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului.
 • Lectorii nostri au mulţi ani de vechime în acest domeniu si au finalizat cursuri de specialitate, precum “evaluatori de risc în domeniul S.S.M.”, “auditori S.S.M.”, “coordonatori in domeniul S.S.M.”;

 

Info formular de înscriere:

 • nume și prenume,
 • orașul;
 • număr de telefon
 • adresa de email