Elaborare documentație de securitate și sănătate în muncă

Documentaţia se întocmeşte conform legislatiei în vigoare la începutul colaborării şi este reactualizată ori de câte ori este cazul.

Documentaţia este elaborată ţinând cont de particularităţile activităţii şi ale locurilor de muncă și cuprinde:

 • decizii privind organizarea activităţii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;
 • instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 • instructiuni de lucru pentru exploatarea echipamentelor de muncă;
 • atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • un necesar de date cu caracter tehnic, de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • tematici pentru toate fazele de instruire în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;
 • teste de verificare a cunoştinţelor dobândite de către angajaţi;
 • programe de instruire - testare la nivelul societăţii;
 • planuri de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
 • regulament de organizare şi funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • liste de acordare a echipamentului individual de protecţie;
 • evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.