Elaborare evaluare de riscuri

Lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională este punctul de plecare în activitatea de prevenire şi protecţie. Prin aceasta se identifică factorii de risc existenţi în cadrul societăţii şi se cuantifică dimensiunea acestora printr-o combinaţie între gravitatea şi frecvenţa consecinţelor asupra angajaţilor.

Pentru elaborare se utilizează metoda de evaluare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ", precum si metoda de evaluare SUVA.

 

Pentru elaborare:

 • analizăm activitatea desfăşurată;
 • elaborăm checklist-uri de conformitate;
 • identificăm riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • elaborăm fişe de evaluare pentru fiecare loc de muncă si/sau post de lucru;
 • stabilim consecinţele maxime previzibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
 • propunem măsuri de eliminare şi/sau diminuare a riscurilor identificate;
 • elaborăm grafice de prezentare şi repartizare a factorilor de risc;
 • stabilim nivelul de risc aferent fiecărui loc de muncă;
 • stabilim ierarhia locurilor de muncă în funcţie de nivelul de risc şi calculăm nivelul de risc global al societăţii;
 • interpretăm rezultatele evaluării prin prisma legislaţiei în vigoare;
 • prezentăm rezultatele actiunilor întreprinse;
 • întocmim planul de prevenire şi protecţie.