Implementarea si mentinerea sistemului de management

Implementarea si mentinerea sistemului de management

Garantăm organizarea completă a activității de securitate și sănătate în muncă.

Doar împreună vom identifica soluțiile optime în vederea alinierii la prevederile legislației, indiferent de domeniul în care vă desfășurați activitatea.

Sistemul de management va fi utilizat, îmbunătăţit şi extins continuu.

Oferim soluții în timp real prin identificarea și raportarea neconformităților din cadrul companiei și propunem masuri în vederea diminuării riscurilor pentru angajați și/sau colaboratori.

 

 

CONSULTANȚĂ PE INTREAGA DURATA A PROCESULUI DE IMPLEMENTĂRE ȘI PERFECȚIONARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT

 • Oferim suportul necesar pentru implementarea și respectarea cerințelor legislative în vigoare;
 • Efectuam si oferim suport in vederea instruirii si informarii angajatilor
 • Asigurăm verificarea cunoașterii și aplicării de către angajații a atributiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Stabilim și propunem materiale de instruire si constientizare a angajatilor, adecvate pentru fiecare loc de muncă sau activitate.
 • Oferim consultanta cu privire la identificarea activitatilor care necesita efectuarea determinarilor de noxe.
 • Oferim consultanta in vederea intocmirii documentelor specifice pentru gravide precum si depunerea acestora la institutiile abilitate.
 • Monitorizam periodic valabilitatea documentelor specifice referitoare la masuratorile instalatiei electrice (PRAM), verificarile tehnice in utilizare aferente echipamentelor etc.
 • Urmărim si actualizam planul de acțiune in caz de pericol grav si iminent precum și planul de prevenire și protecție.
 • Urmărim realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă

 

 

OFERIM SOLUȚII COMPLETE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 • Elaboram evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare loc de munca sau activitate.
 • Identificam zonele cu risc ridicat și specific
 • Stabilim zonele care necesită semnalizarea de securitate și sănătate în muncă
 • Identificam posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare
 • Verificăm stărea de funcționare a sistemelor de alarmă și avertizare, semnalelor de urgență sau a altor sisteme de siguranță
 • Asigurăm evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărim verificările periodice
 • În funcție de specificul activității și de riscurile existente indentificate vă propunem măsurile colective necesare ce trebuie adoptate, precum și cele individuale;

 

 

O ECHIPĂ COMPLETĂ DE SPECIALISTI CU EXPERIENTA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

 • Asigurăm prezența unui reprezentant la controalele efectuate de instituţiile abilitate
 • Asigurăm prezența unui coleg în locațiile dumneavoastră ori de câte ori este necesar și/sau suntem solicitați
 • Colaborăm cu lucrătorii desemnații și/sau reprezentanții lucrărilor, serviciile interne de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii