Autorizari

Societatea este autorizată să funcţioneze ca unitate protejată, conform autorizaţiei nr. 603/26.02.2010, emisă de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.