AC&CA Consulting Services

Ce e o boală profesională ?

Ce e o boală profesională ?

Boala profesională este afecțiunea care se produce în urma exercitării unei meserii sau profesii. Aceasta poate fi determinată de agenți nocivi fizici, chimici, biologici sau psihosociali caracteristici locului de muncă. De asemenea, suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă, indiferent de tipul de contract de muncă existent între angajator și angajat este considerată ca fiind factor declanșator pentru o boală profesională. Afecțiunile menționate mai sus se aplică nu numai în cazul angajaților, dar și al studenților sau ucenicilor aflați în timpul efectuării practicii.

Orice boală profesională este constatată inițial de către medicul specialist. Acesta, după efectuarea unei serii de examene medicale profilactice și consultații medicale de specialitate, completează fișa de semnalare și trimite bolnavul la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale în vederea precizării diagnosticului de boală profesională.

Cum minimizăm riscurile?

Instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă (prescurtat IPSSM) sunt menite să elimine sau să diminueze cauzele de accidentare sau îmbolnăvire profesională. De asemenea, ele urmăresc particularizarea și concretizarea măsurilor de prevenire în comportamentul angajatului în raport cu condițiile reale de desfășurare a sarcinilor de muncă.

IPSSM sunt documente tehnice proprii cu arie de aplicabilitate la emitentul lor și se pot utiliza ca instrument pentru realizarea instructajului periodic la locul de muncă cu scopul eliminării sau diminuării riscurilor potențiale de accidentare.
Atunci când ne referim la IPSSM pentru substanțe periculoase, ne referim la o serie de măsuri de instructaj și prevenire menite să reducă riscurile asociate unei manipulări sau depozitări deficitare a acestor substanțe.

Ce sunt substanțele periculoase?

„Substanțele periculoase” sunt în general substanțe chimice sau metale care pot avea o acțiune nocivă imediată și pot cauza leziuni grave sau chiar moartea din diverse cauze. Unele dintre acestea pot cauza leziuni la un simplu contact, în timp ce altele dăunează prin intermediul reacțiilor chimice cu diferite substanțe.

Unele presupun o manipulare anume, altele necesită măsuri speciale de depozitare. Cei care intră în contact cu aceste substanțe periculoase, trebuie să urmeze o conduită stabilită de reguli clare, să aplice normele de igienă și securitate în muncă care le sunt puse în vedere în timpul instructajului. În plus, ei trebuie să poarte un echipament de protecție corespunzător și trebuie să evite cu orice preț atingerea, inhalarea sau gustarea substanțelor periculoase.

Grija pentru sănătatea la locul de muncă

Pentru ca activitatea profesională să se desfășoare conform cerințelor, dar și pentru a evita apariția bolilor profesionale, este necesar ca și angajatorul, și angajatul sau ucenicul aflat în practică să respecte cu strictețe regulile de protecție și securitate în muncă.

Securitatea și protecția sănătății la locul de muncă se referă la o serie de măsuri conforme cu condițiile reale de muncă și au ca scop excluderea sau minimizarea efectelor factorilor periculoși și nocivi în procesul de lucru și în mediul de lucru asupra sănătății lucrătorilor. Codul muncii trimite la reglementările specifice privind securitatea și protejarea sănătății la locul de muncă care detaliază obligațiile angajatorilor și angajaților în domeniul securității și protejării sănătății la locul de muncă și evitarea apariției bolilor profesionale.