Cercetare accidente de munca

În cazul în care un angajat al societăţii dumneavoastră a suferit un accident de muncă, asigurăm prin personal competent şi cu mare experiență, cercetarea evenimentului respectiv.

Cercetarea realizată de specialiştii noştri stabileşte împrejurările şi cauzele care au condus la producerea accidentului, reglementările legale încălcate, răspunderile şi măsurile ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare.

Astfel, în cadrul acestei activităţi, societatea noastră:

 • completează şi transmite formularul de comunicare a accidentului la autorităţile competente;
 • elaborează decizia de numire a comisiei de cercetare;
 • coordonează activitatea comisiei de cercetare a accidentului;
 • întocmeşte nota de constatare la faţa locului;
 • realizează schite şi fotografii referitoare la accident;
 • ia declaraţii ale accidentatului, precum şi ale martorilor;
 • completează dosarul de cercetare cu toate documentele solicitate prin legislaţie;
 • întocmeşte procesul verbal de cercetare a accidentului;
 • asigură conformitatea dosarului de cercetare cu prevederile legale;
 • depune dosarul de cercetare la autorităţile competente în vederea avizării;
 • elaborează formularul de înregistrare a accidentelor de munca (F.I.A.M.) şi anexa la F.I.A.M.;
 • depune formularul F.I.A.M. şi anexa la F.I.A.M. la autorităţile competente în vederea avizării şi înregistrării;
 • urmăreşte şi raportează în numele Beneficiarului realizarea măsurilor dispuse de comisia de cercetare şi înregistrează aceste documente la autorităţile competente.
Solicită ofertă detaliată