Cursuri Inspector în domeniul S.S.M.

Durată 80 ore
Tipul programului Perfecționare
Studii necesare Nivel de pregătire mediu (studii liceale finalizate - profil tehnic)
Tematica
 • Prezentarea cadrului legislativ actual;
 • Noţiuni generale despre riscuri şi prevenirea lor;
 • Organizarea compartimentului intern de securitate şi sănătate în muncă;
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a salariaţilor;
 • Coordonarea activităţii de intervenţie în cazuri de necesitate; Elaborarea documentelor necesare activităţii de securitate şi sănătate a muncii;
 • Identificarea riscurilor şi evaluarea lor.
Acte necesare
 • Copie buletin / carte de identitate
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (daca este cazul)
 • Copie diplomă studii
 • Formular înscriere
Descriere

În urma participării la acest curs:

 • veţi cunoaşte legislaţia şi normele specifice activităţii în domeniu;
 • veţi putea aplica corect conceptele şi terminologia de securitate şi sănătate în muncă;
 • veţi deţine cunoştinţele necesare şi veţi putea oferi informaţii privind problemele de securitate şi sănătate în muncă;
 • veţi putea elabora documente specifice domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • veţi putea realiza instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • veţi putea identifica factorii de risc din cadrul societăţii;
 • veţi putea participa la cercetarea accidentelor de muncă.
Cui se adresează?

Angajatorilor, lucrătorilor desemnaţi, lucrătorilor din serviciul intern/extern de prevenire.

Avantaje
 • Lectori cu o vastă experienţă în domeniu;
 • Sala de curs dotată şi echipată ultramodern, în centrul oraşului;
 • Legislaţia în vigoare în format electronic;
 • Suport de curs în format electronic;
 • Mapă de curs.
Competenţe dobândite

1. Dezvoltarea profesională;
2. Planificarea activităţilor proprii;
3. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
4. Realizarea semnalizării de securitate şi sănătate la locurile de muncă;
5. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă;
8. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
9. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
10. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
11. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă;

Alte informaţii

Cursurile oferite de AC&CA Consulting Services sunt acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Diplomele au recunoaştere naţională şi valabilitate nelimitată.


AC&CA Consulting Services S.R.L. are dreptul de a prelucra date cu caracter personal, fiind înregistrata la A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. 35146.