Elaborare documentatie obligatorie

Documentaţia obligatorie, conform Legii nr. 319/2006 şi a Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006, se întocmeşte o singură dată, la începutul colaborării, şi este reactualizată ori de cate ori este cazul, fără niciun cost suplimentar.

Documentaţia este elaborată de către reprezentanţii societăţii noastre ţinând cont de particularităţile activităţii şi ale locurilor de muncă, cuprinzând:

 • decizii privind organizarea activităţii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;
 • instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă;
 • instructiuni de lucru pentru exploatarea echipamentelor de muncă;
 • atribuţii şi răspunderi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;
 • un necesar de documentaţii cu caracter tehnic, de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • tematici pentru toate fazele de instruire în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă;
 • teste de verificare a cunoştinţelor dobândite de către angajaţi;
 • program de instruire - testare la nivelul societăţii;
 • plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
 • regulament de organizare şi funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • normativ intern de acordare a echipamentului individual de protecţie;
 • clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii între Beneficiar şi alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
 • fişe de instruire colectivă a vizitatorilor şi contractorilor;
 • notificare/informare privind lista substanţelor periculoase utilizate.
Solicită ofertă detaliată