Elaborare evaluare de riscuri

Lucrarea de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională este punctul de plecare în activitatea de prevenire şi protecţie. Prin această lucrare se identifică factorii de risc existenţi în cadrul societăţii şi se cuantifică dimensiunea acestora printr-o combinaţie între gravitatea şi frecvenţa consecinţelor asupra angajaţilor.

Pentru elaborarea lucrării de evaluare a riscurilor se utilizează metoda de evaluare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii "Alexandru Darabonţ".

Astfel, societatea noastră:

 • analizează activitatea desfăşurată de către beneficiar;
 • elaborează checklist-uri de conformitate;
 • identifică riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 • elaborează fişe de evaluare pentru fiecare loc de muncă;
 • stabileşte consecinţele maxime previzibile ale acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman;
 • propune măsuri de eliminare şi/sau diminuare a riscurilor identificate;
 • elaborează grafice de prezentare şi repartizare a factorilor de risc;
 • stabileşte nivelul de risc aferent fiecărui loc de muncă;
 • stabileşte ierarhia locurilor de muncă în funcţie de nivelul de risc şi calculeaza nivelul de risc global al societăţii;
 • interpretează rezultatele evaluării prin prisma legislaţiei în vigoare;
 • prezintă rezultatele actiunilor întreprinse în lucrarea de evaluare a riscurilor;
 • întocmeşte în baza lucrării finale de evaluare planul de prevenire şi protecţie.
Solicită ofertă detaliată