Implementare si mentinere sistem de management

Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce are la bază Legea nr. 319/2006 şi Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006, obligă la organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă.

Prin implementarea, menţinerea şi perfecţionarea continuă a unui sistem de management în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ne străduim ca beneficiarii noştri să corespundă pe deplin cerinţelor legislative din acest domeniu.

Sistemul de management va fi utilizat, îmbunătăţit continuu şi extins, în scopul depistării neconformităţilor de către noi şi a menţinerii sub control a acestora de către beneficiari, precum şi a îmbunătăţirii continue a proceselor, serviciilor şi eliminării sau minimalizării riscurilor pentru angajaţi, prin:

 • verificări amanunţite ale locaţiilor beneficiarului, în vederea depistării neconformităţilor;
 • consultanţă în vederea implementării şi respectării cerinţelor legale;
 • identificarea factorilor de risc;
 • instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă;
 • stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă;
 • verificarea cunoaşterii şi aplicarii de către angajati a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • evidenţierea zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
 • soluţii de evidenţă a meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • soluţii pentru evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
 • soluţii pentru verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • consultanţă în vederea efectuării măsurătorilor de noxe;
 • consultanţă pentru întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor referitoare la zgomot, şantiere temporare şi mobile, vibraţii şi azbest;
 • consultanţă pentru întocmirea rapoartelor referitoare la evaluarea medicală a femeilor însărcinate şi comunicării acestora către autorităţile competente;
 • soluţii pentru evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea verificărilor periodice sau încercărilor periodice;
 • consultanţă în ceea ce priveşte necesitatea şi periodicitatea măsurătorilor la instalaţia electrică (PRAM) si/sau verificărilor ISCIR;
 • identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă;
 • colaborarea cu lucrătorii desemnaţi şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile interne de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii;
 • consultanţă pentru urmărirea actualizării planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, planului de evacuare şi planului de prevenire şi protecţie;
 • prezenţa unui reprezentant la controalele efectuate Beneficiarului de instituţiile abilitate;
 • prezenţa unui reprezentant la sediul Beneficiarului sau la punctele sale de lucru, ori de câte ori este nevoie.
Solicită ofertă detaliată