AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

Cât de repede se poate realiza cercetarea?
Acest aspect depinde de complexitatea accidentului și poate dura de la câteva zile până la 1-3 săptămâni.
Costuri ,,zero’’ înseamnă gratuit?
Nu, dar înseamnă că sunt deductibile și astfel nu vor fi simțite ca o cheltuială pentru companie. Mai multe despre ce înseamnă statutul de unitate protejată, puteți găsi aici.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
Asigurați și elaborarea documentației necesare în cadrul raportării un accident de muncă?
Da. Echipa noastră se va ocupa de toate aspectele.

AC&CA Consulting Services Ce presupune procesul de cercetare
a unui accident de muncă?

AC&CA Consulting Services

Întocmim și transmitem formularul de comunicare către Inspectoratul Teritorial de Muncă și nota de constatare de la fața locului;

AC&CA Consulting Services

Efectuăm schițe și fotografii referitoare la eveniment și obținem declarațiile tuturor părților implicate;

AC&CA Consulting Services

Obținem copii ale tuturor documentelor necesare în procesul de cercetare și întocmim procesul verbal de cercetare;

AC&CA Consulting Services

Întocmim FIAM și anexa FIAM, la reluarea activității;

AC&CA Consulting Services

Depunem dosarul finalizat la Inspectoratul Teritorial de Muncă și documentele avizate la instituțiile abilitate;

AC&CA Consulting Services

Urmărim și oferim suport în vederea realizării măsurilor dispuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă.

AC&CA Consulting Services Acoperim toate aspectele ce
țin de securitatea și sănătatea
la locul de muncă.

AC&CA Consulting Services

Identificăm zonele cu risc ridicat și specific.

AC&CA Consulting Services

Elaborăm evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Verificăm starea de funcționare a sistemelor de alarmă și avertizare, semnalelor de urgență sau a altor sisteme de siguranță.

AC&CA Consulting Services

Identificăm posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

AC&CA Consulting Services

Asigurăm evidența echipamentelor de muncă și urmărim verificările periodice.

AC&CA Consulting Services

În funcție de specificul activității și de riscurile existente identificate vă propunem măsurile colective necesare ce trebuie adoptate, precum și cele individuale.

AC&CA Consulting Services

Stabilim zonele care necesită semnalizarea de securitate și sănătate în muncă.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?