AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi pentru consultanta RSVTI?

AC&CA Consulting Services FAQs

Am nevoie de un operator RSVTI?
În cazul în care dețineți sau utilizați instalații / echipamente care se află sub incidența ISCIR, aveți obligația să asigurați conform legislației în vigoare, Operator RSVTI (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor).
Oferiți și servicii de instruire și autorizare a personalului deservent?
Asigurăm suportul necesar pentru autorizarea personalului deservent de echipamente / instalații, precum și instruirea anuală a acestuia, conform cu legislația în vigoare din domeniul reglementat de către ISCIR, pentru:
Stivuitorist;
Fochist;
Laborant operator centrale termice;
Automatist pentru supraveghere și întreținere cazane;
Macaragiu;
Mecanic-trolist;
Operator umplere recipiente GPL;
Îmbuteliator fluide sub presiune;
Liftier.
Ne puteți ajuta cu instruirea și autorizarea personalului auxiliar de deservire?
Întocmim documentele și susținem instruirea în domeniul reglementat de către ISCIR, cu privire la autorizarea internă a personalului auxiliar de deservire care utilizează echipamente / instalații, pentru:
• Manevrant pentru mecanisme de ridicat, inclusiv pentru transpalete manuale;
• Legător de sarcină pentru macarale;
• Manevrant pentru macarale cu acţionare manuală;
• Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manuală;
• Manevrant pentru platforme ridicătoare deplasabile/nedeplasabile;
• Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule;
• Manevrant pentru ascensoare cu schip;
• Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandă de la punct fix din şantierele de construcţii;
• Manevrant pentru ascensoare de construcţie specială pentru materiale;
• Manevrant pentru trape/instalaţii de cortină pentru incendiu;
• Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii;
Avem un control tematic din partea inspectorilor ISCIR. Ne puteți ajuta?
Punem la dispoziție un operator RSVTI, în situația unui control tematic sau a unei verificări a echipamentelor / instalațiilor efectuat de către Inspectorii din cadrul ISCIR, sau după caz a personalului din cadrul CNCIR, precum și consultanță ulterioară în vederea remedierii celor constatate dacă este cazul.

AC&CA Consulting Services Pentru instalațiile sub presiune și cele de ridicat marfă, asigurăm:

AC&CA Consulting Services

Consultanță tehnică pentru întocmirea documentației în vederea autorizării de către ISCIR și întocmirea comenzilor de verificare tehnică, către CNCIR;

AC&CA Consulting Services

Participarea la verificările efectuate de reprezentanții CNCIR în vederea autorizprii echipamentelor;

AC&CA Consulting Services

Autorizarea internă a echipamentelor, conform prescripțiilor tehnice, elaborarea documentației de casare sau scoatere din funcționare și elaborarea și verificarea registrelor de mentenanță;

AC&CA Consulting Services

Consultanță în vederea emiterii documentației de reautorizare a echipamentelor de ridicat;

AC&CA Consulting Services Legea vă cere un operator RSVTI. Avem noi grijă de toată documentația

AC&CA Consulting Services

Consultanță în stabilirea concretă a clauzelor și formulărilor contractuale, conform cu legislația din domeniul reglementat de către ISCIR ;

AC&CA Consulting Services

Decizie internă de numire a operatorului RSVTI, de către societatea dumneavoastră ;

AC&CA Consulting Services

Decizii interne de alocare a operatorului/ilor RSVTI, de către AC&CA Consulting Services S.R.L. ;

AC&CA Consulting Services

Copie autorizație operator/i RSVTI persoană fizică, alocați societății;

AC&CA Consulting Services

Copie autorizație operator RSVTI persoană juridică (AC&CA Consulting Services S.R.L.)

AC&CA Consulting Services

Copie contract prestării servicii în domeniul reglementat de către ISCIR și adrese de înaintare către ISCIR respectiv CNCIR.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?