AC&CA Consulting Services

Termeni și condiții

1. Acest site, www.ac-ca.ro (“Site”) este realizat și operat de ACCA Consulting Services SRL,(denumită în continuare”ACCA”), cu sediul în Strada Fabricii nr. 47, Tronson G, Et. 6, Ap. 2 (G62), Sector 6, București.

2. Utilizarea conținutului acestui Site va respecta condițiile de utilizare menționate în continuare. Prin simpla accesare a acestui Site ați agreat în mod necondiționat aceste condiții de utilizare.

3. ACCA își rezervă dreptul de a modifica sau completa oricând termenii și condițiile de utilizare ale acestui Site. Aceste modificări și/sau completări vor intra în vigoare în momentul menționării lor în cadrul acestui Site.

4 ACCA deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la toate materialele conținute în acest Site, incluzând drepturi de autor, mărci înregistrate etc. Orice persoană care accesează acest Site se obligă, în mod necondiționat, să nu copieze, republice, reproducă sau modifice în orice fel, transmită sau distribuie, orice parte sau întregul conținut al acestui Site.

5. Prin excepție de la interdicția menționată anterior, orice utilizator al acestui Site, va putea imprima o singură dată conținutul oricărei părți a acestui Site, numai pentru uz personal, non-comercial și informativ, fără a putea aduce nici o modificare conținutului informației astfel copiate.

6. ACCA nu garantează în nici un mod securitatea și/sau confidențialitatea nici unei informații transmise prin orice mijloace de comunicații electronice către acest Site sau către adresele de e-mail ale oricărui membru aparținând ACCA.

7. Acest Site poate conține legături către alte site-uri care nu sunt operate și nu se află sub controlul ACCA. Nu ne asumăm nici o responsabilitate cu privire la condițiile de utilizare, conținutul, materialele, produsele și serviciile incluse în nici unul dintre aceste site-uri sau la care pot face trimitere în orice mod aceste site-uri. Accesarea acestor site-uri se face pe riscul exclusiv al celui care le accesează.

12. ACCA precum și oricare dintre asociații, colaboratorii sau angajații săi nu vor putea fi ținuți răspunzători în nici un mod pentru nici un prejudiciu, de orice tip, direct sau indirect, rezultat din accesarea sau utilizarea acestui Site sau avînd orice legătură cu conținutul acestui Site.

13. Orice dispută sau litigiu având legatură cu accesarea, conținutul sau utilizarea acestui Site vor fi guvernate de legea română, atât în sens material cât și în sens procesual, competența de soluționare a oricăror litigii aparținând în mod exclusiv instanțelor din România.