AC&CA Consulting Services

AC&CA Consulting Services Oferim încă din 22 iulie 2004, servicii de
consultanţă şi management în domeniile

AC&CA Consulting Services Securitate şi Sănătate în Muncă (S.S.M.)
AC&CA Consulting Services Resurse Umane (R.U)
AC&CA Consulting Services Cursuri de Formare Profesională.
AC&CA Consulting Services

Misiunea noastră

Furnizarea de soluţii complete în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, al consultanței în situații de urgență, al consultanței RSVTI, al resurselor Umane și oferirea de cursuri de formare. 
Astfel, beneficiarii serviciilor noastre să se bucure de locuri de muncă sigure.

AC&CA Consulting Services Află mai multe

Poți beneficia de serviciile noastre cu costuri ,,zero’’

Societatea noastră, AC&CA Consulting Services, prin statutul său de unitate protejată, îți poate oferi serviciile cu un “cost zero”, costul acestora fiind suportat din valoarea fondului datorat către stat.

AC&CA Consulting Services Află mai multe
AC&CA Consulting Services

AC&CA Consulting Services De ce să alegi să lucrezi
cu AC&CA Consulting Services?

PERFORMANȚE

În anul 2017, din totalul de peste 300 societăți și peste 40000 salariați care au primit instructaj pe Protectia Muncii și PSI de la reprezentanții noștri, doar un procent de 0,1% din angajați au suferit accidente de muncă.

ZERO AMENZI

Din totalul de societăți cu care avem contract de colaborare, nici una nu a fost sancționată pentru neconformități de către autoritățile competente în domeniu.

SERIOZITATE ȘI PROFESIONALISM

Orice proiect îl tratăm cu cea mai mare seriozitate și ținem în primul rând cont de cerințele și necesitățile clientului.

PUNCTUALITATE

Respectăm cu strictețe termenele de predare a proiectelor.

FLEXIBILITATE

Ne adaptăm rapid la cerințele clienților noștri.

ANGAJAMENT ȘI DEVOTAMENT

În interesul clientului.

COMUNICARE CONTINUĂ CU CLIENTUL

Dorim să ne mulțumim clienții în vederea unei colaborări de lungă durată.

RAPORT CALITATE – PREȚ

Ne străduim permanent să oferim cel mai bun preț raportat la calitatea serviciilor și a muncii prestate.

BUN NU ESTE SUFICIENT

Ne străduim ca serviciile noastre să fie de o calitate superioară.

SUNTEM DEDICAȚI

Dăm 100% în toate activitatile pe care le întreprindem.

SUNTEM O ECHIPĂ

Formăm o echipă atât între noi cât și cu clienții noștri, ceea ce ne ajută să ne atingem mult mai ușor țintele.

RESPONSABILITATE MAXIMĂ

Conștienți că putem greși.

AC&CA Consulting Services Echipa AC&CA Consulting Services

Succesul nostru este rezultatul efortului de echipă. Profesioniștii noștri lucrează împreună pentru a oferi clienților servicii SSM si PSI de cea mai bună calitate.

 • Inspector în domeniul securitatii și sănătății în muncă
 • Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor
 • Specialist Sănătate și Securitate în muncă
 • Formator
 • Evaluator de risc și auditor în domeniul securitatii și sănătății în muncă
 • Coordonator în materie de domeniul securitate și sănătate în muncă (studii superioare)
 • Manager calitate
 • Manager mediu
 • Manager securitate și sănătate în muncă
 • Manager proiect
 • Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor
 • Tehnician ecologie și protecția calității mediului
 • Șef Serviciu Situații de Urgență
 • Inspector protecție civilă
 • Responsabil de mediu
 • Inspector de specialitate protecția muncii
 • Inspector resurse umane
AC&CA Consulting Services

AC&CA Consulting Services CERTIFICĂRI AC&CA
CONSULTING SERVICES

AC&CA Consulting Services este certificată de Societatea Română Pentru Asigurarea Calităţii – SRAC şi de The International Certification Network – IQNet pentru prestări servicii de consultanţă în domeniile: sănătate și securitate în muncă, resurse umane – salarizare și realizarea cursurilor de formare profesională a adulţilor în domeniile securitate și sănătate în muncă și resurse umane, conform condiţiilor din standardele următoare.

SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001: 2015)
privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității;

SR EN ISO 14001: 2015 (ISO 14001 : 2015)
privind implementarea și menținerea unui sistem de management de mediu;

SR ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018)
privind implementarea și menținerea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale;

SR EN ISO / IEC 27001:2018 (EN ISO / IEC 27001:2017)
implementarea și menținerea unui sistem de management al securității informațiilor;