AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

Cât de repede se poate realiza auditul de conformitate?
Acest aspect depinde de complexitatea locului de muncă și poate dura de la câteva zile până la 1-3 săptămâni.
Costuri ,,zero’’ înseamnă gratuit?
Nu, dar înseamnă că sunt deductibile și astfel nu vor fi simțite ca o cheltuială pentru companie. Mai multe despre ce înseamnă statutul de unitate protejată, puteți găsi aici.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
Am un control în zilele următoare. Mă puteți ajuta?
Acest lucru depinde de complexitatea locului de muncă și de specificul activității. Vă rugăm să ne contactați la Telefon: 021.325.33.99 | 0756.366.366 sau e-mail: office@ac-ca.ro pentru a găsi rapid cea mai bună soluție.

AC&CA Consulting Services În cadrul auditului se verifică
respectarea cerințelor din punct de
vedere legislativ pentru:

AC&CA Consulting Services

Locurile de muncă și mediul de muncă;

AC&CA Consulting Services

Semnalizarea de securitate și sănătate în muncă;

AC&CA Consulting Services

Echipamentele de muncă și echipamentele individuale de protecție;

AC&CA Consulting Services

Utilizarea echipamentelor IT și manipularea manuală a maselor;

AC&CA Consulting Services

Supravegherea sănătății lucrătorilor și protecția maternității;

AC&CA Consulting Services

Verificăm dacă angajații cunosc și aplică într-o formă corectă atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

AC&CA Consulting Services Acoperim toate aspectele ce
țin de securitatea și sănătatea
la locul de muncă.

AC&CA Consulting Services

Identificăm zonele cu risc ridicat și specific.

AC&CA Consulting Services

Elaborăm evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Verificăm starea de funcționare a sistemelor de alarmă și avertizare, semnalelor de urgență sau a altor sisteme de siguranță.

AC&CA Consulting Services

Identificăm posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

AC&CA Consulting Services

Asigurăm evidența echipamentelor de muncă și urmărim verificările periodice.

AC&CA Consulting Services

În funcție de specificul activității și de riscurile existente identificate vă propunem măsurile colective necesare ce trebuie adoptate, precum și cele individuale.

AC&CA Consulting Services

Stabilim zonele care necesită semnalizarea de securitate și sănătate în muncă.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?