AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

Cât de repede se poate realiza evaluarea riscurilor?
Acest aspect depinde de complexitatea locului de muncă și poate dura de la câteva zile până la 1-3 săptămâni.
Costuri ,,zero’’ înseamnă gratuit?
Nu, dar înseamnă că sunt deductibile și astfel nu vor fi simțite ca o cheltuială pentru companie. Mai multe despre ce înseamnă statutul de unitate protejată, puteți găsi aici.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
Am un control în zilele următoare. Mă puteți ajuta?
Acest lucru depinde de complexitatea locului de muncă și de specificul activității. Vă rugăm să ne contactați la Telefon: 021.325.33.99 | 0756.366.366 sau e-mail: office@ac-ca.ro.

AC&CA Consulting Services Cum te ajutăm să oferi un
mediu de lucru sigur și
conformitate cu legislația în
vigoare?

AC&CA Consulting Services

Oferim suportul necesar pentru implementarea și respectarea cerințelor legislative în vigoare.

AC&CA Consulting Services

Efectuăm și oferim suport în vederea instruirii și informării angajaților.

AC&CA Consulting Services

Asigurăm verificarea cunoașterii și aplicării de către angajați a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

AC&CA Consulting Services

Stabilim și propunem materiale de instruire și conștientizare a angajaților, adecvate pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Oferim consultanță cu privire la identificarea activităților care necesită efectuarea determinărilor de noxe.

AC&CA Consulting Services

Monitorizăm periodic valabilitatea documentelor specifice referitoare la măsurătorile instalației electrice (PRAM), verificările tehnice în utilizare aferente echipamentelor etc.

AC&CA Consulting Services

Urmărim și actualizăm planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent precum și planul de prevenire și protecție.

AC&CA Consulting Services

Urmărim realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă.

AC&CA Consulting Services Acoperim toate aspectele ce
țin de securitatea și sănătatea
la locul de muncă.

AC&CA Consulting Services

Analizăm activitatea desfășurată și elaborăm checklist-uri de conformitate;

AC&CA Consulting Services

Identificăm riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională și elaborăm fișe de evaluare pentru fiecare loc de muncă și/sau post de lucru;

AC&CA Consulting Services

Stabilim consecințele maxime previzibile ale acțiunii factorilor de risc asupra organismului uman și propunem măsuri de eliminare și/sau diminuare a riscurilor identificate;

AC&CA Consulting Services

Elaborăm grafice de prezentare și repartizare a factorilor de risc și stabilim nivelul de risc aferent fiecărui loc de muncă;

AC&CA Consulting Services

Stabilim ierarhia locurilor de muncă în funcție de nivelul de risc și calculăm nivelul de risc global al societății;

AC&CA Consulting Services

Interpretăm rezultatele evaluării prin prisma legislației în vigoare, prezentăm rezultatele acțiunilor întreprinse și întocmim planul de prevenire și protecție.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?