AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

În cazul unui accident de muncă, asigurați consultanță și asistență?
Da, efectuăm cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea documentației necesare, dar și realizarea planurilor de măsuri care se impun pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente. Puteți afla mai multe aici despre cum vă ajutăm în cazul unui astfel de eveniment.
Costuri ,,zero’’ înseamnă gratuit?
Nu, dar înseamnă că sunt deductibile și astfel nu vor fi simțite ca o cheltuială pentru companie. Mai multe despre ce înseamnă statutul de unitate protejată, puteți găsi aici.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
Am un control în zilele următoare. Mă puteți ajuta?
Vă rugăm să ne contactați la Telefon: 021.325.33.99 | 0756.366.366 sau e-mail: office@ac-ca.ro pentru a găsi rapid cea mai bună soluție.

AC&CA Consulting Services Ce cuprind serviciile noastre și cum
vă ajută să gestionați un șantier
fără accidente și fără sancțiuni?

AC&CA Consulting Services

Elaborăm pentru dumneavoastră planul general de sănătate și securitate în muncă al șantierului și asigurăm realizarea necesarului de dotare a muncitorilor cu echipament individual de protecție pentru șantier, conform normelor de protecția muncii.

AC&CA Consulting Services

Vă oferim suport de la bun început prin avizarea planurilor proprii de sănătate și securitate în muncă ale contractorilor si/sau subcontractorilor.

AC&CA Consulting Services

Ne ocupăm de coordonarea de sănătate și securitate în muncă, atât în faza de proiectare cât și în faza de execuție a lucrărilor.

AC&CA Consulting Services

Ne asigurăm că activitatea se desfășoară corespunzător, organizând ședințe de instruire cu reprezentanții antreprenorilor și/ sau subantreprenorilor.

AC&CA Consulting Services

Vă promitem transparență absolută prin elaborarea de rapoarte periodice referitoare la abaterile constatate.

AC&CA Consulting Services

Verificăm dacă angajații cunosc și aplică într-o formă corectă atribuțiile și responsabilitățile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

AC&CA Consulting Services Lucrând cu noi aveți garanția unui
partener cu experiență în domeniul construcțiilor.

AC&CA Consulting Services

Vă asigurăm menținerea la zi a Registrului de Coordonare, prin: elaborare, completare și păstrare;

AC&CA Consulting Services

Vă asigurăm asistență în cazul producerii unor evenimente și/sau avarii tehnice, precum și cu ocazia controalelor efectuate de către reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă.;

AC&CA Consulting Services

Vă asigurăm supravegherea modului de respectare a măsurilor de securitate și sănătate în muncă prin efectuarea inspecțiilor periodice.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?