AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

Cât de repede se poate realiza implementarea completă?
Acest aspect depinde de complexitatea locului de muncă și poate dura de la câteva zile până la 1-3 săptămâni.
Costuri ,,zero’’ înseamnă gratuit?
Nu, dar înseamnă că sunt deductibile și astfel nu vor fi simțite ca o cheltuială pentru companie. Mai multe despre ce înseamnă statutul de unitate protejată, puteți găsi aici.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
În cazul unui accident de muncă, asigurați consultanță și asistență?
Da, efectuăm cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea documentației necesare, dar și realizarea planurilor de măsuri care se impun pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente. Puteți afla mai multe aici despre cum vă ajutăm în cazul unui astfel de eveniment.

AC&CA Consulting Services Ce cuprinde documentația de SSM solicitată de autorități, conform legii protectiei muncii?

AC&CA Consulting Services

Decizii privind organizarea activității în domeniul securității și sănătății în muncă;

AC&CA Consulting Services

Instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă;

AC&CA Consulting Services

Instrucțiuni de lucru pentru exploatarea echipamentelor de muncă;

AC&CA Consulting Services

Atribuții și răspunderi în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate;

AC&CA Consulting Services

Un necesar de date cu caracter tehnic, de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;

AC&CA Consulting Services

Tematici pentru toate fazele de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă;

AC&CA Consulting Services

Teste de verificare a cunoștințelor dobândite de către angajați;

AC&CA Consulting Services

Programe de instruire - testare la nivelul societății;

AC&CA Consulting Services

Planuri de acțiune în caz de pericol grav și iminent;

AC&CA Consulting Services

Regulament de organizare şi funcţionare a comitetului de securitate şi sănătate în muncă;

AC&CA Consulting Services

Liste de acordare a echipamentului individual de protecție;

AC&CA Consulting Services

Evidența zonelor cu risc ridicat și specific.

AC&CA Consulting Services Acoperim toate aspectele ce
țin de securitatea și sănătateala locul de muncă.

AC&CA Consulting Services

Identificăm zonele cu risc ridicat și specific.

AC&CA Consulting Services

Elaborăm evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Verificăm starea de funcționare a sistemelor de alarmă și avertizare, semnalelor de urgență sau a altor sisteme de siguranță.

AC&CA Consulting Services

Identificăm posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

AC&CA Consulting Services

Asigurăm evidența echipamentelor de muncă și urmărim verificările periodice.

AC&CA Consulting Services

În funcție de specificul activității și de riscurile existente identificate vă propunem măsurile colective necesare ce trebuie adoptate, precum și cele individuale.

AC&CA Consulting Services

Stabilim zonele care necesită semnalizarea de securitate și sănătate în muncă.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?