AC&CA Consulting Services

Colaj cu patrate orange suprapuse De ce să lucrezi cu noi?

AC&CA Consulting Services FAQs

Cât de repede se poate realiza implementarea completă?
Perioada de implementare variază între 1-3 săptămâni în funcție de complexitatea domeniului de activitate.
În cazul unui control, îmi puteți asigura un rezultat pozitiv?
În tot ceea ce ține de aspectele pe care le gestionăm noi, cu siguranță. Dar există aspecte ale procesului de muncă pe care noi nu le putem controla. De exemplu, deși angajații dumneavoastră vor fi instruiți cu privire la purtarea echipamentului de protecție, dacă aceste instrucțiuni nu vor fi respectate și un control observă nereguli, vă puteți aștepta la sancțiuni.
În cazul unui accident de muncă, asigurați consultanță și asistență?
Da, efectuăm cercetarea accidentelor de muncă și întocmirea documentației necesare, dar și realizarea planurilor de măsuri care se impun pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente. Puteți afla mai multe aici despre cum vă ajutăm în cazul unui astfel de eveniment.

AC&CA Consulting Services Cum te ajutăm să oferi un
mediu de lucru sigur și în
conformitate cu legislația în
vigoare?

AC&CA Consulting Services

Oferim suportul necesar pentru implementarea și respectarea cerințelor legislative în vigoare.

AC&CA Consulting Services

Efectuăm și oferim suport în vederea instruirii și informării angajaților (inclusiv instructaje de protecția muncii).

AC&CA Consulting Services

Asigurăm verificarea cunoașterii și aplicării de către angajați a atribuțiilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă.

AC&CA Consulting Services

Stabilim și propunem materiale de instruire și conștientizare a angajaților, adecvate pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Oferim consultanță cu privire la identificarea activităților care necesită efectuarea determinărilor de noxe.

AC&CA Consulting Services

Monitorizăm periodic valabilitatea documentelor specifice referitoare la măsurătorile instalației electrice (verificare PRAM cu emitere de buletin PRAM), verificările tehnice în utilizare aferente echipamentelor etc.

AC&CA Consulting Services

Urmărim și actualizăm planul de acțiune în caz de pericol grav și iminent precum și planul de prevenire și protecție.

AC&CA Consulting Services

Urmărim realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă.

AC&CA Consulting Services Acoperim toate aspectele ce
țin de securitatea și sănătatea
la locul de muncă.

AC&CA Consulting Services

Identificăm zonele cu risc ridicat și specific.

AC&CA Consulting Services

Elaborăm evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru fiecare loc de muncă sau activitate.

AC&CA Consulting Services

Verificăm starea de funcționare a sistemelor de alarmă și avertizare, semnalelor de urgență sau a altor sisteme de siguranță.

AC&CA Consulting Services

Identificăm posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare.

AC&CA Consulting Services

Asigurăm evidența echipamentelor de muncă și urmărim verificările periodice.

AC&CA Consulting Services

În funcție de specificul activității și de riscurile existente identificate vă propunem măsurile colective necesare ce trebuie adoptate, precum și cele individuale.

AC&CA Consulting Services

Stabilim zonele care necesită semnalizarea de securitate și sănătate în muncă.

    Ești gata să discutăm?

    despre cea mai bună ofertă pentru compania ta?