AC&CA Consulting Services

Riscurile asociate bolilor profesionale

Definiția bolilor profesionale

Bolile profesionale sunt afecțiuni care se produc ca urmare a exercitării unei meserii sau a unei profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici, biologici existenți în procesele de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe, aparate și sisteme ale organismului, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
Medic de medicina muncii explicand detalii legate de bolile profesionale

Ce mai trebuie să știi?

Tot sub categoria bolilor profesionale sunt trecute și afecțiunile suferite de elevi, studenți și ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, produse în condițiile antemenționate.

Intoxicația acută profesională se consideră și accident de muncă, iar boala transmisibilă profesională se declară și ca boală transmisibilă, conform normelor antiepidemice în vigoare.

In cazul îmbolnăvirilor cu cancer la locurile de muncă în care există noxe potențial cancerigene este obligatorie declararea acestora ca boli profesionale.

Cercetarea, declararea și evidența bolilor profesionale enumerate în lista națională sunt obligatorii indiferent dacă sunt sau nu urmate de incapacitate temporară de muncă sau dacă aceeați persoană a mai contractat boala respectivă, declarată anterior și vindecată.

Medicul de medicina muncii sau autoritatea competentă cu supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor pot indica faptul că supravegherea stării de sănătate trebuie să continue și după încetarea expunerii, pe durata pe care o consideră necesară pentru a proteja sănătatea lucrătorului în cauză.
Specialist evaluand riscurile cancerigene ale substantelor la locul de munca

Strategia de reevaluare a riscului cancerigen

Pentru un management eficient al situațiilor potențial periculoase și pentru prevenirea îmbolnăvirilor la locul de muncă, autoritățile propun o strategie bazată pe 3 pași:
1. Identificarea pericolelor
2. Realizarea inventarului locurilor de muncă cu risc
3. Evaluarea riscurilor

Ce este un pericol de natură cancerigenă / mutagenă?

Pericolul este o proprietate intrinsecă a unui produs, amestec, substanță de a produce o afectare a lucrătorului.

Agenții chimici se clasifică conform Regulamentului CLP (Classification, Labelling, Packaging) n° 1272/2008 al Parlamentului European. Sunt reglementate 28 de clase de pericol: fizice, pentru sănătate, pentru mediu.

Pentru fiecare substanță/amestec există o fișă de securitate unde sunt indicate, printre altele:
- Pericolele – pictogramele de pericol CMR (cancerigen, mutagen, reprotoxic-toxic pentru reproducere)
- Frazele de pericol – ex. H350, H 350i.

Angajatorul are obligația de a colecta fișele de securitate actualizate pentru toate substanțele/amestecurile/produsele utilizate în unitate.
Inventarierea riscurilor - ridicat, mediu si scazut

IMPORTANT DE ȘTIUT - Inventarierea riscurilor

Pentru o mai bună înțelegere a riscurilor existente, dar și pentru a putea cataloga eficient diferențele dintre ele și găsirea celor mai bune soluții de prevenție, se recomandă urmărirea acestor pași:
- enumerare riscuri
- determinare nivel de risc
- frecvența expunerii

Toate acestea oferă o privire de ansamblu și o estimare a expunerii lucrătorului la riscuri CMR.

O analiză a locurilor de muncă cu risc CMR nu este completă până nu se se face și o estimare a riscului pentru fiecare lucrător. Această estimare a riscului individual se face împreună cu medicul de medicina muncii.

Vrei să discutăm despre
cum te putem ajuta?

Patrate orange suprapuse Contactează-ne